Välkommen till Juristfirman Wiik

Juristfirman Wiik är en liten firma med mångårig erfarenhet och bred kompetens inom våra verksamhetsområden; ekonomisk familjerätt, arvsrätt, fastighetsrätt och skatterätt samt deklarationer, finansiell och skoglig rådgivning. Med stort personligt engagemang och god kontakt med närliggande verksamheter såsom bank, mäklare och revisionsbyråer kan vi erbjuda våra kunder en helhetsservice med vägledning genom ärendets samtliga delar.

Genom vår alldeles särskilda sammansättning av kvalificerad juridisk och ekonomisk kompetens på firman kan vi erbjuda våra kunder en unik ärendeservice där samtliga såväl juridiska som ekonomiska aspekter av ditt ärende kan hanteras inom ramen för vårt biträde.