Pär Stärner

Jag, Pär Stärner har varit verksam i flera banker i drygt 30 år och har under denna tid arbetat med såväl företags som privatkunder. Tyngdpunkten har varit kreditgivning, men jag har även verkat som placeringsrådgivare. I min senaste anställning har jag även varit skog och lantbruksansvarig.

Mitt intresse för familjejuridik och skattelagstiftning sträcker sig långt tillbaks.
När mångåriga kollegan Per-Erik vintern 2016/2017 kallade på mina tjänster bestämde jag mig efter moget övervägande att överge en fast anställning för att bli partner i Juristfirman Wiik. Ett beslut jag inte för en dag ångrar.

Utöver arbetet i Juristfirman är jag engagerad i flera styrelser, varav kan nämnas det ideella uppdraget som ekonomiansvarig i IFK Mora Idrottsallians samt även styrelseuppdrag i Utmelands Bysamfällighet och Utmelands Skogssamfällighet och revisorsuppdrag i några Bostadsrättsföreningar samt i By och vägsamfälligheter i Dalbyn Furudal.

Per-Erik Wiik

Jag, Per Erik Wiik, har varit verksam i bank i 31 år och har under denna tid arbetat inom samtliga bankens områden – kreditgivning och placeringsrådgivning, bankens notariatavdelning med ekonomisk familjejuridik, fastighetsrätt, skatterådgivning och deklarationer samt som kontorschef.
 
Sedan år 2003 har jag jämte mitt arbete i bank drivit egen verksamhet inom arvs- och familjejuridik, deklarationer och skatterådgivning.
 
I slutet av år 2013 avslutade jag min bankanställning för att satsa helt på min egen verksamhet och sedan år 2014 arbetar jag tillsammans med min dotter Nina i vår gemensamma verksamhet Juristfirman Wiik.
 
Utöver arbetet i vårt företag lägger jag även en del av min tid på olika styrelseuppdrag. Jag har ett stort engagemang i skogliga frågor och har bl.a. varit förtroendevald vid Orsa Besparingsskog sedan år 2001, först som vice ordförande i allmänningstyrelsen och därefter, sedan år 2011, som ordinarie ordförande.

Nina Wiik

Jag, Nina Wiik, är utbildad jurist vid Stockholms universitet. Efter min examen år 2011 fick jag arbete vid Falu tingsrätt som notarie där jag arbetade med de allra flesta typer av brottmål, tvistemål samt konkurs och domstolsärenden.
 
Sedan år 2014 driver jag Juristfirman Wiik tillsammans med min far.

Ellinor Wiik

Jag, Ellinor Wiik, började arbeta på Juristfirman Wiik i mars 2018.
Min inriktning på firman är bouppteckningar och jag arbetar nästan uteslutande med detta.