Auktion

Offentlig Auktion

Härmed utbjuds till försäljning på offentlig auktion enligt Samäganderättslagen (1904:48 s1, 6§, 8§) fastigheten Malung-Sälen Sörsjön 9:7

Fastigheten består av två skiften
Skifte 1 i Skarsåsen, tomtmark bebyggd med byggnad på ofri grund. Byggnaden ägs av delägare till fastigheten.

Skifte 2 i Sörsjön, ängs/myrmark mot älven och en del skog på västra sidan av Älven.

Auktionen hålls hos Juristfirman Wiik,
Strandgatan 6, 792 30 Mora, tisdag 12 april kl 10.00.

Obligatorisk anmälan till auktionen genom e-post,
par@juristfirmanwiik.se senast 2022-04-08.

Handpenning: 10 % betalas vid auktionen
Fri prövningsrätt förbehålles